Astroloji Nedir?

ASTRODERS

10/25/20222 min read

Astroloji gökyüzündeki cisimlerin binlerce yıldır atfedilen ve zamanla güncel halini alan (hala tamamlanmamış) anlamları ile yaşama olan etkilerini yorumlayan bir uğraştır. Bu tanımı ile insanın bilinç birikimi genişlediği oranda genişleyecek ve derinleşecek bir gün olduğunu söyleyebilirim. Astrolojinin yanlıca insanların yaşamlarına değil; devletlere, topluma yön ver inançlara ve kurumlara kadar kullanım alanı vardır. Burçlar ekliptiğin (Dünya’nın Güneş çevresinde bir yılda çizdiği yörünge) içindeki gökcisimlerinin konumlandıkları takım yıldızları veya göksel olanlardır. Antik çağlardan beri Prana olarak bilinen dört temel enerji ile (ateş, toprak, hava, su) kategorize edilmiştir. Bu gruplandırma takım yıldızlarını anlamlandırmamıza yardımcı olmaktadır. Sonraki paylaşımlarımda göreceğiniz gibi dualite içersinde karşılaştırmalı olarak yorumlanır. Gezegenlerin ise binlerce yıllık gözlemler sonucunda bazı belirleyici özelliklere sahip olduğu bilinmektedir. Antik dönemlerden beri bilinen Satürn’ün soğuk-kurak hali, zorlayıcı ve kuralcı özellikleri ile astrolojide yer almasını sağlamıştır. Örnekteki gibi diğer gezegenlere de atfedilen anlamlar onlara belli burçlar da farklı özellikler kazandırmıştır. Bu durum sonsuz bir kombinasyon yaratarak, her haritaya özel biricik değerlendirmeler yapılmasını sağlamıştır. Medeniyetimizin bugünkü halini almasını sağlayan şey ne? İlk yapıtlar ne amaçla ortaya çıktı? Astroloji ve diğer birimler arasında nasıl bir ilişki var? Antik dönemlerde astroloji ve astronomi birlikte ele alınırdı. Yapılan gözlemler matematik, geometri, felsefe vb. birçok alanda gelişmeye yol açmıştı. Bu sebeple eski astrologların astroloji dışında da uzmanlıkları bulunmaktaydı. Örneğin Thales, Kopernik ve Battani bir astrologdu. Yerleşik hayata geçmekten teleskoplarda kullanılan merceklere kadar bir çok gelişme, insanın gökyüzüne olan merak sonucunda ortaya çıkmıştı. Uzmanlar Göbeklitepe ve Stonehange gibi yapıtların, avcı toplayıcı grupların gökyüzünü gözlemek ve takvim oluşturmak amaçlı kurduğunu söylemekte. Bunlar medeniyetimizin ilk yapıtları olduğu gibi insanın astrolojiyle olan bağlantısına dair de fikirler edinmemizi sağlıyor. Haliyle pozitif ilimlerin astrolojiden ayrılması yanlış olacağı gibi astrolojik uğraşların da bu ilimler olmadan yorumlanamayacağını söyleyebiliriz. Astrolojiyi anlamlandırabilmek için ilk olarak (zodyak burç kuşağı) gibi temel kavramları incelemek gerekir. Zodyak Latince Zodiakos kelimesinden türemiştir ve ‘hayvanlar çemberi’ manasına gelir. İlk kullanımı Babillerden de önce Mul.Apin adlı çivi yazısında görülmüştür. Bilimsel bir olgu değildir, yalnızca gökyüzünün tanımlanmasını içerir. Dünya’nın Güneş etrafında hareket ettiği çizgiye, ekliptik düzlem denir. Bu düzlemin 8° kuzeyini ve güneyini kapsayan bantta ise Zodyak bulunmaktadır. Burada bizim burçlar olarak tabir ettiğimiz takım yıldızlar sıralanmıştır. Dünyadan bakıldığında bu bantın belli alanlarında gözlemlenen gök cisimleri ise astrolojinin temelini oluşturur. Bugün aşina olduğumuz tropikal zodyak, mevsimleri taban almaktadır. Bu sebeple burçlar, tam olarak gökyüzünde ait oldukları takım yıldızlarda bulunmamaktadır. Bunun yerine ekinoks ve solstis gibi mevsimsel zamanlarla burç yerleşimleri oluşturulur. Örneğin 27 Haziran doğumlu yengeç burcu bireyi olabilirsiniz fakat güneşiniz ikizler takımyıldızında bulunuyor olacaktır. Bu örnekten de anlayacağınız üzere herhangi bir borcu benimsiyor olmanız ve özellikleri ile tanımlama yapmanız oldukça yersiz olacaktır. Doğum haritaları söz konusu olduğunda; uzman eşliğinde, bütüncül bir yaklaşım ile değerlendirmeler yapılmalıdır. Örneğin ben harita analizlerimde gezegen güçlerini değerlendirirken sideral zodyak sistemini kullanmayı tercih ederim. Bir önceki paylaşımında zodyak sisteminden bahsetmiştim. Tropikal zodyak en bilineni olsa da sideral zodyak da bir o kadar köklüdür. Tropikal zodyak mevsimleri ve dünyanın eksen eğikliğini göz önünde bulundurur. Sideral zodyak ise sabit takım yıldızlarını baz almaktadır. Her ne kadar farklı olsalarda, birbirleriyle matematiksel olarak istikrarlı ilişkileri vardır. Dünyanın eksen eğikliği oldukça yavaş olsa da sürekli olarak değişim içerisindedir. Bugün bilimsel olarak 26.000 yılda eksen dönüşümün tam bir tur yaptığını biliyoruz. Bu durum sideral zodyak sistemini kullanan vedik astrologlar tarafından (ayanamsa) olarak adlandırılmaktadır. Zodyak burçları ve takım yıldızları 26.000 yılda bir üst üste gelmekte, 2160 yılda ise bir burç değişmektedir. Güncel olarak sideral zodyak sisteminde koç takım yıldızının başlangıç noktası, tropikal zodyaka göre 23,5 derece geride bulunmaktadır. Tropikal sistemde yapılan yorumlar daha çok birey merkezli, psikolojik dönüşümlerin incelenmesi olarak gerçekleşmekte; Sideral sistemde ise varoluşun geliş planındaki bireysel konumunuz üzerinde durulmaktadır. Bu fark batı ve doğu kültürlerindeki bireyselcilik ve genelcilik zihniyetinin bir yansımasını oluşturmaktadır. Son olarak toparlamak gerekirse Zodyak; gökcisimlerinin devinimlerini yorumlamamızı sağlayan, fiziksel bir yönü olmayan hayali bir çizgidir. Bu bağlamda astroloji ise bizim gökyüzü ile olan bağlantımızı yorumlayan ilimdir. Astrolojinin çalışma prensibini bu şekilde özetleyebiliriz. Sonraki paylaşımlarımda planetler, burçlar ve harita yorumlama bilgileri üzerinde duracağım.

Related Stories