EV SİSTEMLERİ

ASTROBLOG

10/25/20222 min read

Astrolojide bir diğer önemli konu ise ev sistemleridir.Doğum haritalarını özel kılan ve yorum zenginliği katan evler, gökyüzünün sembolik olarak 12 parçaya bölünmesi ile oluşur. Evlerin kullanımı astrolojinin kendisi kadar antik dönemlere dayanmaktadır. Örneğin Babilliler gezegenlerin doğmasına ve batmasına önem vermişlerdi. Mısırlılar ise gezegenin dört ana yönden birinde olmasına anlam yüklemişlerdi. Doğum haritaları oluştururken doğu ufku ASC olarak değerlendirilir. Bu aynı zamanda yükselen noktamız olarak yorumlanır ve maddesel hayata giriş kapımızdır. Bir çok Astroloğun güneş burcundan ziyade yükselen burcun önemini açıklaması bu sebepledir. Beraberinde batı ufku DSC, bunların ortası olan MC ve en aşağı olan IC noktaları değerlendirilir. Günümüze kadar bir çok farklı ev sistemi geliştirilmiştir. Bu ev sistemlerinin genel olarak üç sınıfta inceleyebiliriz. Bunlar; ekliptiğini bölünmesi ile oluşan sistemler, ekliptik dışında ekvator ve ufuk gibi çemberlerin bölünmesi ile oluşan alansal sistemler, son olarakta harita akslarının ilerleme süresini baz alan zamansal sistemlerdir. Günümüzde sık kullanılan sistem zamansal olarak hesaplanan pladicustur. Fakat bu sistem yüksek enlemlerde oluşan haritalar için problem yaratmaktadır. Bunun sebebi yüksek enlem derecelerinde ekliptik üzerindeki planetlerin yansımamasıdır. Ayrıca oldukça ağır trigonometrik hesaplamalar içermektedir. Neyse ki günümüzde hesaplama uygulamaları sayesinde belli burç ve gezegenleri ezber etmiş astrologlarımız bu işlemlerle vakit kaybetmeye gerek kalmıyor. Whole Sing tüm burç sistemi ise kullanım olarak daha eskidir ve kapsayıcı yorumlar yapmayı sağlar. Klasik astrolojik metinlerde gezegenlerin etkileşimi ve açıları tüm burç sistemine göre kayda alınmıştır ve astrolojik açıdan doygun bir külliyat barındırmaktadır. Bu ev sistemlerinin farklılıkları astrologlar arasında klasik ve modern olmak üzere iki farklı temel alana ayrılmalarına yol açmıştır.

Related Stories